Monthly Archives: July 2010

ข้อคิดดีๆ

ในการทำให้ได้รับความเชื่อถือคุณต้องรู้จักให้เกียรติ และให้ความเคารพอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อนเขาจึงจะเกิดความเชื่อถือในตัวคุณ จงจำไว้ว่า ลักษณะนิสัยของคุณเป็นตัวกำหนดโชคชะตาของตัวคุณเองคนโง่มักแสดงตนให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเป็นผู้ฉลาดเสมอเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะคนโง่ ด้วยการโต้เถียง มือที่ช่วยเหลือ…น่าเคารพบูชา มากกว่าปากที่สวดมนต์ผู้คนส่วนใหญ่มีความสุขกับความต่ำต้อยของมิตรสหาย ชีวิตในบางครั้งความอยุติธรรมก็คล้ายเป็นเรื่องถูกต้องความเจ็บปวดก็คล้ายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเสียเปรียบก็อาจถูกยัดเยียดให้ความพ่ายแพ้ก็อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันคนที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะสามารถทนรับเอาไว้ได้เพื่อที่จะกอบกู้ทุกอย่างกลับคืนมา Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a comment