••·.·´¯`·.·•ஐ wat da luv ஐ•·.·´¯`·.·•

นิยามความรักของคุน เหมือนในนี้ไหม

ความจริง…ของความรัก

คนดีๆ…ล้วนมีเจ้าของไปหมดแร้ว

[เหมือนที่จอดรถ]

ส่วนคนที่ยังเหลืออยู่

ก้อต้องมีเหตุผลละนะ

ไม่เหมือนที่จอดรถ

อะรัยที่คุนเอะจัยว่า

มันจะดีเกินจิง

เปนไปได้มากว่ามันไม่จิง

ความรักก้อเหมือนการรอรถเมล์

สายที่ไม่อยากขึ้นก้อมาจัง

ส่วนสายที่ต้องการจาขึ้น  ก้อ  นะ รอ ไปเถอะ

พอมาก้อไม่จอด พอจอดก้อ คนแน่น ขึ้นไมได้

พอขึ้นได้รถก้อไป ตายกลางทางอีก

ความรักก้อเหมือนกับเหรียญ แหวน หรือชิ้นส่วนเลกๆ

เพราะเมื่อไหร่ที่มันหลุดมือตกลงพื้น

มันจาต้องกลิ้งไปยังต้องซอกที่มืดที่สุด และลึกที่สุด

จนเรามองไม่เหนแระเอื้อมไม่ถึง

รถไฟอาจจาวิ่งบนราง แต่อย่าด่วนสรุปว่า

มันวิ่งไปทางไหน โดยดูจากราง

เพราะเมื่อเหลียวกลับมามองอีกที

รถไฟขบวนนั้น อาจจาวิ่งผ่านคุนไปแร้วก้อได้

สวยหรือหล่อไมได้อยู่ที่คำจำกัดความ

อยู่ที่ จินตนาการ …

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to ••·.·´¯`·.·•ஐ wat da luv ஐ•·.·´¯`·.·•

  1. narumol says:

    บี สู้ๆๆๆๆ เริ่มต้นได้สวย ไงว่างๆๆไปเม้นของปูด้วยเน้อปูเคยทำแล้วครั้ง 1 ลบทิ้งไปนี่เริ่มทำครั้งที่ 2 ล่ะ ไงก้อ คิดถึงเพื่อนนะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s